podaci

Osnovni podaci o prodavatelju

E-trgovina: Dudica
Naziv: Stolarija Rusan
Vl. Krešo Rusan
OIB: 79199048265
Mb.: 2812970390008
Adresa: Karivaroš 35 a
49245 Gornja Stubica
PDV ID: HR79199048265
Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Žiro-računa IBAN: HR9223400091160011485
SWIFT: PBZGHR2X
Telefona: +385 (0) 49 289 112
Telefaks: +385 (0) 49 289 112
Mob.: +385 (0) 99 57 88 370 – Stjepan
Mob.: +385 (0) 98 930 7227 – Sanja
Mob.: +385 (0) 98 806 476 – Krešo
E-mail: info@dudica.com

dudica-logo.jpg
Shopping Cart
Scroll to Top